Rapport från VM i Harbin

Resan var långt, det längsta flesta av oss hade gjort och ett missat flyg gjorde det hela mycket längre. Väntetiden mellan flygen var kort så det var det som skapade stressen. Annars var det en fantastisk resa.

Harbin, med 10 miljoner invånare, var en fantastisk stad, väldigt stor, jämfört med lilla Borlänge.

Folket var väldigt snälla och välkomnande även om det fanns språkbegränsningar. Kylan går inte ens att beskriva, det skilde sig inte det minsta från Sibirisk kyla.

Vi skulle spela första matchen dagen efter vi anlände men så blev det inte, schemat var ändrat på grund av flera anledningar men bland annat var det så att vi inte hade tillräckligt mycket vilotid och att Slovakien inte hade kommit än, så Holland fick möta China istället för oss.

Vi fick möjlighet att vila och ladda ordentligt, så vi tränade för att få igång musklerna efter resan, kollade på matchen och deltog i en otrolig öppningsceremoni på kvällen.

Det var två lag som vi hade bäst chans mot i år, det var China och Slovakien.

China mötte vi först, i våran första VM match. Även om vi hade två avstängda spelare sen förra året och bara en avbytare så gick det ganska bra. Det blev ingen vinst men en bra insats för vår del, de gjorde 4 mål i första halvlek men inget i den andra.

De andra matcherna

Holland 9-0

Slovakia första matchen mot dem 8-0

Estland från den högre gruppen 20-0

Placeringsmatch mot Slovakia 2-0

I år blev det varken vinst eller mål vi kom tillbaks med, men däremot ett otroligt mycket bättre försvar som vi kommer ta med oss in till nästa VM, så det blir nya tag och bättre förhoppningar!

Anwar Hared tappade bort sitt pass i Harbin så han blev fast i China men han fick ett starthjälp från olika håll och tog sig till Peking. Han fick inte åka flyg så det blev en 13-timmars resa med bil istället till Peking där han fick ut ett provisoriskt pass. Nu drygt en vecka efter oss har vi fått besked om att han kommit ur landet och landat hemma i Canada. Nästa år kommer Anwar tillbaks med 6 somaliska hockeyspelare till VM i Vänersborg.

Vi vill tacka er alla som stödde oss härifrån och andra ställen i världen, det gav oss värme i den outhärdliga kylan, kärlek till er alla!

Se flera bilder här: https://www.gettyimages.se/fotografier/somalia-bandy…

In english below

World Championship report

The journey was by far the longest the most of us had done and a missed flight made it all much longer. The waiting between the flights was short so that was what caused the stress otherwise it was a fantastic trip.

The city we were in was a great city, very big, compared to little Borlänge. People were very kind and welcoming even though there were language restrictions.

The cold cannot be described, it was not the least different from Siberian cold.

We were going to play the first match the day after we arrived, but it did not happen. The schedule was changed due to several reasons, but in part, we did not have enough time to rest and Slovakia had’nt arrived by that time, so Holland met China instead of us.

That gave us the opportunity to rest properly, so we trained to start the muscles after the trip, watched the match and participated in an incredible opening ceremony in the evening.

There were two teams we had the best chances against this year, China and Slovakia.

China we clashed already in our first game, although we had two suspended players since last year and only one substitute, it went pretty well. It was a good bet for our part, they scored 4 goals in the first half and none in the other.

The other matches

Holland 9-0

Slovakia first match against them 8-0

Estonia from the higher group 20-0

Placement match against Slovakia 2-0

This year there there was no victory or goals made. On the other hand, we had an incredibly much better defense, that we will take with us in to the next World Championship, so hereafter it will be new efforts and better hopes!

Anwar Hared lost his passport in Harbin so he got stuck in China for a while, but he got a strong help from different directions and went to Beijing. He was not allowed to take a flight so it was a 13-hour car trip instead to Beijing, where he got issued a provisional pass. Next year Anwar will be back with 6 Somali Hockey players to the Bandy world championship in Vänersborg.

We want to thank you all who supported us from evereywhere in the world, it gave us warmth in the unbearable cold, love to all of you!

See more pics here:
https://www.gettyimages.se/fotografier/somalia-bandy…